YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİLO VERME TELAŞINDA!..

0

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, diyet eşliğinde gün boyu yürüyüp düzenli olarak termal havuzda yüzüyor. Bugün'de yer alan habere göre Yeşim Ceren Bozoğlu, rol aldığı ‘O Hayat Benim’ adlı dizideki karakteri için 30 kilo almıştı.

Kısa süre önce tartışmalı bir şekilde diziden ayrılan ünlü oyuncu, şimdi de aldığı kiloları vermek için Kuşadası’nda bulunan bir merkezde kampa girdi. Yaz boyunca periyodik olarak bu merkezde kalacağını belirten Bozoğlu, “Güne sabah 5’te yürüyüşle başlıyorum. Gün boyunca doktorların hazırladığı diyet listesinin yanı sıra, egzersiz, termal havuzlarda yüzme, ozon tedavisi ve masaj gibi etaplardan geçiyorum” dedi.

TÜRKAN ŞORAY'IN FİLMİNDE ROL ALACAK

Di­zi­yi bı­rak­tı­ğın­da ‘Ar­tık tüm za­ma­nı­mı ken­di­mi mut­lu et­me­ye ayı­ra­ca­ğım ve faz­la ki­lo­la­rı­mı ve­re­ce­ği­m’ di­yen Bo­zoğ­lu, “Sö­zü­mü tu­tu­yo­ru­m” de­di.

Ün­lü oyun­cu ki­lo­la­rın­dan kur­tu­lun­ca Tür­kan Şo­ra­y’­ın yö­ne­te­ce­ği ‘Es­ki Kö­ye Ye­ni Ade­t’ ad­lı si­ne­ma fil­min­de rol ala­ca­ğı­nı da belirtti.