SEDEF AVCI VE AZRA AKIN’IN REKABETİNDE KİM ÖNDE?

0

Sedef Avcı podyumlardan sonra ekranda da rakibi olan Azra Akın’a aldığı ücretle fark attı. Avcı, bölüm başı aldığı 30 bin lirayla dünya güzeli Akın’ı 4’e katladı.

Miss Tur­key gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­da ikin­ci olan Se­def Av­cı ile bir yıl son­ra ay­nı ya­rış­ma­da bi­rin­ci­lik ta­cı gi­yen Az­ra Akın, pod­yum­da­ki re­ka­bet­le­ri­ni ek­ra­na ta­şı­dı.

Av­cı bö­lüm ba­şı 30 bin li­ra alır­ken, dün­ya gü­ze­li­miz Akın, 8 bin lira alıyor.