SEDEF AVCI VE AZRA AKIN’IN REKABETİNDE KİM ÖNDE?

Sedef Avcı podyumlardan sonra ekranda da rakibi olan Azra Akın’a aldığı ücretle fark attı. Avcı, bölüm başı aldığı 30 bin lirayla dünya güzeli Akın’ı 4’e katladı.

Miss Tur­key gü­zel­lik ya­rış­ma­sın­da ikin­ci olan Se­def Av­cı ile bir yıl son­ra ay­nı ya­rış­ma­da bi­rin­ci­lik ta­cı gi­yen Az­ra Akın, pod­yum­da­ki re­ka­bet­le­ri­ni ek­ra­na ta­şı­dı.

Av­cı bö­lüm ba­şı 30 bin li­ra alır­ken, dün­ya gü­ze­li­miz Akın, 8 bin lira alıyor.