OYUNCU DO­LU­NAY SOY­SERT GERİ DÖNÜYOR!..

Do­lu­nay Soy­sert ve eşi Si­nan Tuz­cu fark­lı pro­je­ler­le ye­ni­den iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şa­cak­la­rı­nı açık­la­dı:

“Dört bö­lüm­lük, dev si­ne­ma for­ma­tın­da bir di­zi­de yer al­dım. Çok be­ğe­ni­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ru­m…”