HAMİLE WILMA ELLES’E TEHDİT ŞOKU: ÜÇ KORUMAYLA GEZİYOR!..

Takip Et:

Bugün'ün haberine göre 6 ay­lık ha­mi­le Wil­ma El­les, eşi Ke­rem Gö­ğüş'ün teh­dit ve do­lan­dı­rı­cı­lık ha­ber­le­riy­le gün­de­me gel­me­sin­den do­la­yı tem­kin­li dav­ra­nı­yor.

Ön­ce­ki ak­şam Eti­ler'de gö­rün­tü­le­nen El­les'e 3 ko­ru­ma eş­lik et­ti.

Al­man oyun­cu­nun ya­nın­dan bir sa­ni­ye ay­rıl­ma­yan ko­ru­ma­lar, El­les'e evi­ne ka­dar es­kort­luk yap­tı.