Magazin

GÜLŞEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU, YENİ ALBÜMLE O KARARI ALDI!..

Sahne ücretine 20 bin lira zam yaparak 60 bin liradan 80 bine çıkaran Gülşen, mayıs ayı içinde vereceği 15 konserden 1 milyon 200 bin lira kazanacak.


 

Bir süredir stüdyoya kapanan Gülşen, ‘Bangır Bangır’ isimli albümüyle sessizliğini bozdu.

Tamamı kendisine ait olan 10 yeni şarkıyı hayranlarıyla buluşturan Gülşen, kısa sürede gördüğü büyük ilgiyle birlikte konser tarifesini de değiştirdi. Geçtiğimiz yıl konserlerden 60 bin lira kazanan Gülşen’in yeni konser ücreti 80 bin lira oldu. 20 bin lira zam yapan sanatçı, mayıs ayı içinde şimdiden 15 konser anlaşması yaptı. Sanatçının bu konserlerden alacağı ücret ise 1 milyon 200 bin lira.

TÜRKİYE’Yİ DOLAŞACAK

Konser hazırlıklarını tamamlayan Gülşen, yeni albümünün şarkılarını ilk kez üniversitelilere söyleyecek. 5 Mayıs Salı günü Edirne’deki Trakya Üniversitesi’nde hayranlarının karşısına çıkacak olan sanatçı, 8 Mayıs’ta Sivas, 11 Mayıs’ta Gaziantep, 14 Mayıs’ta Aydın ve 15 Mayıs’ta Bursa’da üniversitelilerin karşısına çıkacak. Diğer 10 konserini ise İstanbul, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde verecek.

‘ASLA PLAYBACK YAPMAM’

Sa­de­ce al­büm­le­riy­le de­ğil, İb­ra­him Tat­lı­ses, Bü­lent Er­soy, Mu­rat Boz gi­bi isim­le­re ver­di­ği şar­kı­lar­la da adın­dan söz et­ti­ren Gül­şen, ye­ni al­bü­müy­le bir­lik­te bir di­zi ka­rar al­dı. Bun­dan son­ra play­back kon­ser­le­ri ka­bul et­me­ye­ce­ği­ni söy­le­yen Gül­şen, “Ar­tık alış­ve­riş mer­kez­le­rin­de kon­ser ver­me­ye­ce­ğim. Se­yir­ciy­le bi­re­bir ile­ti­şim ha­lin­de ol­mak is­ti­yo­rum. Bu ne­den­le play­back kon­ser ver­me­ye­ce­ği­m” de­di.

ELEŞTİRİ ALDILAR

Son dö­nem­de mü­zik dün­ya­sın­da sık­ça tar­tı­şı­lan play­back kon­ser­ler­le il­gi­li bir­çok sa­nat­çı De­met Aka­lın ve Han­de Ye­ne­r’­i he­def al­mış ve her iki sa­nat­çı­nın play­back kon­ser ver­me­si­ni eleş­tir­miş­ti.

İlgili Haberler

Başa dön tuşu