GÜLMANLARIN BOŞANMASINA ‘ZİNA’ VE ‘ONUR’ AYARI!

Feryal Gülman ile işadamı Kemal Gülman'ın boşanma davası, yeniden görülmeye başlandı. Dava dosyası zina ve onur kırıcı talepli olarak yeniden ele alınacak. Feryal Gülman ile Kemal Gülman, Haziran 2015'te boşandı. Mahkeme, Feryal Gülman'ın zina iddiasıyla Kemal Gülman'a açtığı 200 milyonluk tazminat ile 225 bin liralık aylık nafaka davasını, Kemal Gülman'ın da onur kırıcı davranış nedeniyle Feryal Gülman'a açtığı 500 bin liralık tazminat davasını reddederek tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Taraflar mahkemenin bu kararını temyiz etti.

EŞİT KUSURLU

Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamında, "Hem tarafların birbirini affettiği, aftan sonra da boşanmayı gerektirir bir olayın varlığı kanıtlanmadığı, hoş görülen ve affedilen olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemeyeceği gerekçesiyle onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanma davalarının reddine karar verildiği belirtilmiştir. Hem de tarafların davranışlarında eşit kusurlu olduğu, iki taraf yönünden de evliliğin devamının beklenemeyeceği gerekçesiyle evlilik birliğinin sarsılması gerekçesiyle boşanmaya karar verildiği açıklanarak çelişki yaratılmıştır. Bu bakımdan mahkemenin kararı kendi içinde çelişkili olup bozma sebebidir" denildi.

'KARAR ÇELİŞKİLİ'

Yargıtay'ın mahkemenin kararının çelişkili olduğunu belirterek bozduğu boşanma davası, yeniden görülmeye başlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Yargıtay'ın bozma ilamıyla mahkeme, boşanma davasının bu defa zina talepli olarak yeniden görülmesine karar verdi. Şimdi mahkeme, tarafların evliliğinde zina ya da onur kırıcı davranış bulunup bulunmadığını yeniden ele alacak.(Ali Oktay)