BÜŞRA PEKİN, GUPSE ÖZAY’DAN NAIL ‘İLHAM’ ALDI?

Takip Et:

Yaz se­zo­nun­da iki ye­ni film için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­ce­ği­ni söy­le­yen Pe­kin, “Ön­ce ken­di yaz­dı­ğım fil­mi çe­ke­ce­ğim. Ar­dın­dan da Şa­han Gök­ba­kar ile rol ala­ca­ğım film için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­ğim. Yaz bo­yu set­ler­de­yi­m” de­di.