Magazin

BURÇİN ABDULLAH BU SEFER DE GÜLDÜRMEK İSTİYOR!..

Bugün'den Gülden Avuç'un haberine göre bu­gü­ne ka­dar rol al­dı­ğı dra­ma tar­zı di­zi­ler ve film­ler­le iz­le­yi­ci­si­ni ağ­la­tan Bur­çin Ab­dul­lah, son iki pro­je­sin­de ter­ci­hi­ni ko­me­di­den ya­na kul­lan­dı.

Bun­dan son­ra iz­le­yi­ci­yi gül­dür­mek is­te­di­ği­ni be­lir­ten ba­şa­rı­lı oyun­cu, “Ko­me­di oy­na­mak çok ke­yif­li, fark­lı bir yö­nüm orta­ya çı­kı­yor” di­ye ko­nuş­tu.

Şu sı­ra­lar hem di­zi hem de bir si­ne­ma fil­min­de rol al­dı­ğınI söy­le­yen Ab­dul­lah, “Ba­şı­mı ka­şı­ya­cak vak­tim yo­k” de­di.

Etiketler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı