ÜNLÜ SİMALARIN ORTAK TERCİHİ!..

Takip Et:

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre ünlülerin organik ürün tercihi dikkat çekmeye devam ediyor.

Kimi bahçesinde yetiştirdiği kimi de semt pazarlarından aldığı sağlıklı besinleri tercih ederken; Yılmaz Erdoğan ise bu tutkusunu ticarete dökenlerden.

İşte organik ürünleri tercih eden ünlüler…

Yılmaz Erdoğan kazancının bir kısmını organik tarıma yatırıyor.

Tekirdağ’a bağlı Uçmak Dere Köyü’nden 60 dönüm araziyi 3 milyon liraya alan Erdoğan, organik tarım yaparak ticarete atılacak. Erdoğan’ın yumurtadan ete birçok ürünü çiftliğinde yetiştireceği konuşuluyor.

Yumurtayı tavuğun altından alıyorum

Şehrin içindeki evinden kızı Mia için taşınan Işın Karaca, hem metropolün keşmekeşinden kurtulduğunu hem de kızını sağlıklı organik ürünlerle beslediğini söylüyor. Ünlü şarkıcı, “Karadeniz kıyısında yaşıyorum. Sütümü ineği olandan, yumurtayı tavuğun altından, balıkları balıkçıdan alıyorum. Çok sağlıklı besleniyoruz. Tam bir köy hayatı yaşıyorum” diye konuştu.

Oğlunu organik besliyor

Ber­gü­zar Ko­rel ile mut­lu ev­li­li­ğin­den Ali ad­lı bir oğ­lu olan Ha­lit Er­genç, or­ga­nik bes­len­me ko­nu­sun­da çok du­yar­lı. Alış­ve­ri­şi­ni or­ga­nik pa­zar­lar­dan yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Er­genç, ço­cuk­luk yıl­la­rın­dan be­ri do­ğal bes­len­me­ye dikkat ettiğini, oğ­lu Ali için de ay­nı öze­ni gös­ter­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

Bahçeden mideye

Sağlıklı yaşamaya özen gösteren Burcu Güneş, bahçesine ektiği meyve ve sebzelerle besleniyor. Güneş, “Bahçeme diktiğim ürünleri yiyorum. Pembe domateslerimiz var. Biberler, limonlar, mandalinalar hep bahçemden. Yani tamamen organik besleniyorum” diye konuştu.

Felsefesi sağlıklı beslenmek

Set or­ta­mın­da dü­zen­li bes­le­ne­me­mek­ten dert­li olan Han­de Do­ğan­de­mir, sof­ra­sı­na koy­du­ğu ürün­le­ri eko­lo­jik pa­zar­lar­dan al­ma­yı ter­cih edi­yor. Mut­fa­ğa da­ha sık gir­me­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten ün­lü oyun­cu, “Sağ­lık­lı bes­len­me fel­se­fe­si­ni ha­ya­tı­ma da­ha çok sok­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­m” de­di.