Magazin

SPOR BİZİM ÜNLÜLERE YARAMADI!..

Bugün’den Okan Işık’ın haberine göre geçtiğimiz yıl yelken sporu yaparken tekneden düşerek iki omzunu kıran Zeynep Beşerler’in bu kez de yarışlarda parmağını kırması ünlülerin spor yaparken yaşadığı talihsiz olayları hatırlattı.

BERGÜZAR KOREL: Sakatlanınca hayatı değişti


Bergüzar Korel’in hayatı Galatasaray Spor Kulübü’nde iyi bir voleybolcuyken sakatlanınca değişti. “Anne ve babam oyuncu olduğu için hep o meslekten kaçtım. İyi bir sporcu olmak istiyordum” diyen ünlü oyuncu, sakatlanınca konservatuvara gitmeye karar verdiğini açıklamıştı.

AJDA PEKKAN: Pilates yaparken elini kırdı

Aj­da Pek­kan, şim­di­ler­de ün­lü­ler ara­sın­da re­vaç­ta olan pi­la­te­sin Tür­ki­ye­’de ön­cü­le­rin­den. Sü­pers­tar yıl­lar ön­ce evin­de pi­la­tes ya­par­ken ters ba­sın­ca eli­ni kır­mış­tı.

ZERRİN ÖZER: Yürüyüş yaparken düştü

Zer­rin Özer, 3’ün­cü bel fı­tı­ğı ame­li­ya­tın­dan son­ra aşırı ki­lo alın­ca form tut­mak için yü­rü­yüş­le­re baş­la­mış­tı. Yü­rü­yüş sı­ra­sın­da dü­şen sa­nat­çı eli­ni kır­mış­tı.

KIVANÇ TATLITUĞ: Basketbol oynarken ayak bağları koptu

Her da­im form­da fi­zi­ği ile dik­kat çe­ken Kı­vanç Tat­lı­tuğ, bir­çok spor da­lıy­la il­gi­le­nen ün­lü isim­ler­den. Tat­lı­tuğ, bir­kaç yıl ön­ce bas­ket­bol oy­nar­ken sa­kat­la­nıp ayak bağ­la­rı­nı ko­par­mış­tı. Ün­lü jön ha­va­li­ma­nın­da te­ker­lek­li san­dal­yey­le gö­rün­tü­len­miş­ti. 

BURCU ESMERSOY: Menisküs oldu

Uzun sü­re­dir kick boks ya­pan Bur­cu Es­mer­soy, an­tren­man­lar sı­ra­sın­da di­zi­n­den sa­kat­lan­mış­tı. Me­nis­küs ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü su­nu­cu, o dö­nem 6 ay spor ya­pa­ma­dı. Dok­tor­lar ame­li­yat ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­me­si­ne rağ­men, Es­mer­soy bı­çak al­tın yat­ma­yı is­te­me­miş­ti.

İlgili Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu