SEDA ÜREN 12 KİLODAN BÖYLE KURTULDU!

0

Bugün’de yer alan habere göre kısa süre önce oğlu Nefes Kaan’ı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tadan Seda Üren, hamilelik döneminde aldığı kiloları rejim ve spor yapmadan verdiğini söyledi. Bu işin sırrının çok basit bir kuraldan geçtiğini belirten ünlü şarkıcı şöyle konuştu:

“Bebeğimi emzirerek doğum öncesinde aldığım 14 kilonun 12’sini 3 ayda verdim. Anne adaylarına bebeklerin emzirmelerini şiddetle tavsiye ederim. Bırakın kilo vermek için rejim yapmayı aksine beslenme düzenime gece öğünü bile ekledim.” 

ANNELİK MUCİZESİNİ TEKRAR YAŞAMAK İSTERİM

Be­be­ği Ne­fes Ka­an ile ha­ya­tın­da yep­ye­ni bir say­fa aç­tı­ğı­nı be­lir­ten Üren, “An­ne­lik ger­çek­ten bam­baş­ka bir duy­gu. Çok şü­kür Al­lah sağ­lık­la ku­ca­ğı­mı­za al­ma­yı na­sip et­ti. Ay­nı di­lek­le­rim tüm an­ne aday­la­rı için ge­çer­li. Al­lah na­sip kıs­met eder­se bu mu­ci­ze­yi tek­rar ya­şa­ma­yı, ikin­ci bir ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­yı is­ti­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here