HANDE YENER’DEN DEMET’İ KIZDIRACAK SÖZLER!

0

Bugün’de yer alan habere göre ödül­le­ri­nin git­tik­çe art­tı­ğı­nı be­lir­ten Ye­ner, “Bir oda­mı bo­şal­tıp ödül­le­ri­mi du­va­ra gö­me­ce­ğim. Ba­na laf at­ma­ya ça­lı­şan­la­rı o du­var­dan gö­re­me­ye­ce­ğim için on­la­ra ce­vap ver­me­ye­ce­ğim” de­di. 

Ye­ner, “Bir tek en iyi er­kek ödü­lü­nü al­ma­dım, onu da ala­ca­ğım” şek­lin­de es­pri yap­tı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here